Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH: Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án "Khách sạn Quang Minh Vĩnh Linh"

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan