Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

Ngày 19/9/2022, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Trong thời gian qua, các địa phương đã nỗ lực triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Tính đến ngày 11/9/2022, toàn tỉnh đã triển khai hơn 1,5 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, tỉ lệ bao phủ liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm mũi 3 cho nhóm đối tượng từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở và tỷ lệ tiêm đủ liều cơ bản cho đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi còn thấp, chưa đạt yêu cầu tỷ lệ tiêm chủng.

Thực hiện Thông báo kết luận số 173/TB-UBND ngày 29/8/2022 của Phó Chủ tịch Hoàng Nam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Quảng Trị, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát đối tượng, đặc biệt lưu ý nhóm đối tượng tiêm chủng mũi 4 đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, lập kế hoạch triển khai và tổ chức tiêm cho các nhóm đối tượng theo quy định.

Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu chính quyền chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, giao chỉ tiêu tiêm chủng cho từng địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm các mũi vắc xin phòng Covid-19 an toàn cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế giao Trung  tâm  kiểm  soát  bệnh  tật  tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn; quán triệt, đảm bảo nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, sử dụng hiệu quả số vắc xin được phân bổ.

PV

Bài viết liên quan