Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội CCB huyện Vĩnh Linh triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 14/12/2022, Hội CCB huyện Vĩnh Linh đã tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có các đồng chí: Hồ Thanh Tự - Chủ tịch Hội CCB tỉnh, Vũ Văn Phong - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMT huyện.

Năm 2022, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Vĩnh Linh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hội luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; tích cực tham gia phát triển kinh tế. Đến nay, thu nhập bình quân gia đình hội viên đạt 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn hội giảm còn 1,1%, hộ khá chiếm 60%. 

Đặc biệt, thực hiện cuộc vận động chung tay xây dựng NTM, cán bộ, hội viên đã hiến hàng trăm mét vuông đất, giải tỏa trên 3.000m tường rào, tham gia 13.000 ngày công và đóng góp hàng chục tỷ đồng để thực hiện các công trình hạ tầng cơ sở. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa được các cấp Hội duy trì thường xuyên. Công tác xây dựng Hội được chú trọng trên tất cả các mặt; việc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể được đẩy mạnh thực hiện, qua đó góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2023, Hội CCB huyện Vĩnh Linh tiếp tục nêu cao quyết tâm, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” để thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong đó tập trung vào các nội dung như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vận động hội viên tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên phát động; đẩy mạnh công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể; xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh toàn diện.

Hội cũng đã đưa ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như: 100% Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%, nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 58 triệu đồng/ năm; vận động xây dựng từ 1 đến 2 nhà “nghĩa tình đồng đội”…

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh, UBND huyện và Hội CCB huyện đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.

Phương Nga- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan