Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng

Ngày 9/5/2023, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện UBND các xã, thị trấn; Công ty Lâm nghiệp Bến Hải, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải tăng cường các biện pháp quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

 

 

 

Bài viết liên quan