Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tiểu ban văn kiện Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vĩnh Linh năm 2023 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ

Chiều ngày 11/8/2023, Tiểu ban văn kiện Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Vĩnh Linh năm 2023 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các thành viên.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên, kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Hà- UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trưởng Tiểu ban văn kiện Diễn tập KVPT huyện đề nghị từng thành viên Tiểu ban tiếp tục quán triệt, nắm chắc Chỉ thị của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện, Kế hoạch tổ chức diễn tập của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo diễn tập. Đặc biệt là kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện trong phiên triển khai nhiệm vụ vào ngày 24/5/2023.

Bên cạnh đó, các thành viên Tiểu ban văn kiện tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra chuẩn bị đầy đủ, có chất lượng hệ thống kế hoạch, văn kiện diễn tập theo đúng kế hoạch và thời gian quy định, đảm bảo công tác bảo mật; tích cực chủ động, phối hợp nhịp nhàng, kịp thời tham mưu, đề xuất với Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập triển khai tốt công tác chuẩn bị.

Quá trình tổ chức triển khai thực hiện, đồng chí Trần Thị Thu Hà đề nghị từng thành viên Tiểu ban văn kiện cần phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng để hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cho cuộc diễn tập KVPT huyện Vĩnh Linh đạt kết quả cao nhất.

BBT

Bài viết liên quan