Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tuổi trẻ Vĩnh Linh góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả.

Các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, bằng nhiều hình thức để bồi đắp lý tưởng, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đoàn viên, thanh niên.Các cơ sở đoàn cũng đã thành lập các nhóm, trang mạng xã hội facebook, zalo để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục. Qua đó, nắm bắt nhu cầu của thanh niên, định hướng cho ĐVTN sử dụng mạng xã hội đúng cách, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Riêng trong năm 2023, trang facebook của các cấp bộ Đoàn tích cực đăng tải, chia sẻ các bài viết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trong năm, toàn đoàn đã đấu tranh loại bỏ được 13 thông tin, bài viết xấu độc trên không gian mạng; hơn 2.000 lượt báo cáo, hơn 500 bình luận phản bác các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng; lan tỏa những câu chuyện hay, hình ảnh đẹp qua chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp về quê hương Quảng Trị”.

Qua đó, tích cực truyền tải, lan tỏa những thông tin chính thống, thông điệp tốt đẹp, góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan