Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Trực báo công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra quý 2/2024

Ngày 4/7/2024, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức hội nghị trực báo công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra quý 2/2024. Đồng chí Trần Nhật Quang - Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt, phổ biến một số văn bản mới gồm: Quy định số 145-QĐ/TW ngày 10/5/2024 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quy định số 148-QĐ/TW ngày 23/5/2024 của Bộ Chính trị về thẩm quyền của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, hội nghị báo cáo tình hình công tác kiểm tra, tổ chức, dân vận 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2024, Huyện ủy Vĩnh Linh tập trung vào công tác tổ chức cán bộ; đào tạo và chính sách cán bộ: bảo vệ chính trị nội bộ; xây dựng tổ chức đảng, nghiệp vụ đảng viên.

Đồng thời tiếp tục quán triệt, thực hiện các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng theo quy định. Chỉ đạo chương trình kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ. Về công tác dân vận, các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954- 2024), quyết tâm xây dựng Vĩnh Linh đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024 theo tinh thần Chỉ thị số 17-CT/HU ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 7/12/2022 của UBND huyện “về tổ chức kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh”… cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Nguyễn Trang  

Bài viết liên quan