Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

VNPT Quảng Trị nhận bảo trợ cho các hoàn cảnh khó khăn

Hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” -  Xuân Quý Mão 2023 và Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, ngày 23/12/2022, Hội CTĐ huyện Vĩnh Linh phối hợp với VNPT Quảng Trị đi trao bảo trợ 3 địa chỉ nhân đạo trên địa bàn.

Trao bảo trợcho em Đoàn Thanh Đức ở thôn Hiền Lương, xã Hiền Thành.

Cụ thể, VNPT Quảng Trị trao bảo trợ cho anh Trương Viết Chiến ở thôn Tiên Mỹ, xã Vĩnh Lâm và cho em Đoàn Thanh Đức ở thôn Hiền Lương, xã Hiền Thành với số tiền 2,4 triệu trong một năm, thời gian nhận bảo trợ từ 3 đến 5 năm. Chi đoàn VNPT Vĩnh Linh trao bảo trợ một năm là 2,4 triệu đồng cho em Trân Như Ý ở thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa. Đây là những trường hợp bị bệnh tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trao bảo trợ cho em Trân Như Ý ở thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa.

Với việc làm thiết thực của VNPT Quảng Trị và Chi đoàn VNPT Vĩnh Linh, kết quả trong năm 2022, toàn huyện đã có 106 địa chỉ được trợ giúp, tổng số tiền đã hỗ trợ cho các địa chỉ nhân đạo trên 740 triệu đồng. Trong đó, có 103 địa chỉ được hỗ trợ tiền mặt hàng tháng, với bình quân mỗi địa chỉ hỗ trợ từ 200.000 đến 300.000 đồng/tháng.

PV

Bài viết liên quan