Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện đã góp phần phòng ngừa, đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thông tin từ UBND huyện Vĩnh Linh, năm 2022, số vụ, số đối tượng vi phạm hành chính tăng so với năm 2021. Cụ thể, có 152 vụ, 175 đối tượng vi phạm bị xử phạt; tăng 54 vụ, tăng 33 đối tượng. Các vi phạm hành chính trên địa bàn chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực: đất đai, y tế, giao thông đường bộ; điện, đất đai; an toàn thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy; an ninh trật tự, trộm cắp tài sản; sử dụng pháo nỗ trái phép; xâm hại sức khỏe của người khác...

Việc xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm đều thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, đúng theo ngành, lĩnh vực.

Hình thức xử phạt được áp dụng chủ yếu là phát tiền. Tổng số tiền phạt trong năm 2022 thu trên 1,2 tỷ đồng tăng 916,6 triệu đồng so với năm 2021. Hiệu quả xử phạt tiền là có tính khả thi hơn cả về tổ chức thực hiện quyết định và tính răn đe đối tượng.

Thời gian tới, huyện Vĩnh Linh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến cán bộ công chức và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức trong thực hiện và thi hành pháp luật nhằm hạn chế, giảm thiểu hành vi vi pháp pháp luật hành chính. Tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức về xử lý vi phạm hành chính. Thường xuyên rà soát để sửa đổi, bổ sung những điểm bất cập, vướng mắc trong hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật bảo đảm hệ thống pháp luật về xử lý vi phạm hành chính ngày càng hoàn thiện, thống nhất, có tính khả thi cao trong thực tiễn.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan