Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa I năm 2023

Ngày 28/2/2022, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Linh khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng  khóa I năm 2023 cho 50 quần chúng ưu tú đến từ các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc trong toàn huyện. Đến dự có đồng chí Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện.

Trong thời gian 5 ngày, từ 28/2 - 4/3/2023 các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập các chuyên đề: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các học viên được thông tin thêm về lịch sử Đảng bộ địa phương, tình hình thời sự trong nước, của tỉnh, huyện…

Phát biểu tại buổi khai giảng, đồng chí Trần Thị Thu Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc TTCT huyện đề nghị cán bộ, giảng viên Trung tâm thực hiện tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên; quá trình giảng dạy phải gắn lý luận với thực tiễn để học viên dễ hiểu, dễ tiếp thu. Các học viên cần tích cực tham gia học tập nghiêm túc, ghi chép bài đầy đủ; chủ động nghiên cứu kiến thức mới gắn với thực tiễn ở địa phương, đơn vị. Sau khi kết thúc khóa học tiếp tục vận dụng những kiến thức lý luận đã được học vào thực tiễn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đây là lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng thứ nhất được tổ chức trong năm 2023. Thời gian tới, Trung tâm Chính trị huyện sẽ tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng là quần chúng ưu tú, đảng viên mới của các tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhu cầu công tác phát triển Đảng trên địa bàn huyện.

Thùy Trang

Bài viết liên quan