Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến ngày 15/10/2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ghi nhận 764 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó riêng huyện Vĩnh Linh có 62 trường hợp. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị, số mắc bệnh SXH có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây.

Hiện nay, thời tiết đang thuận lợi cho muỗi truyền bệnh SXH sinh sản và phát triển mạnh. Để chủ động kiểm soát tình hình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chỉ đạo các Trung tâm Y tế các địa phương phối hợp với các ban ngành, cơ quan thông tin đại chúng tăng cường cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh SXH; tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh SXH với các hình thức phù hợp theo khuyến cao của Bộ Y tế.

Trung tâm Y tế các địa phương phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong trường học; hướng dẫn học sinh thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh SXH tại gia đình, trường học và trong cộng đồng.

Ngành y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh, ổ dịch SXH để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

BBT

Bài viết liên quan