Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” ở Vĩnh Linh

Nhằm không ngừng nâng cao vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới, một trong những nhiệm vụ quan trọng được huyện Vĩnh Linh xác định là xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”. Giai đoạn 2016 - 2021, huyện Vĩnh Linh đã duy trì hiệu quả 151 mô hình “Dân vận khéo” và từ đó đến nay tiếp tục xây dựng mới thêm 67 mô hình thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Phát huy vai trò của công tác dân vận trong vận động đồng bào dân tộc Vân Kiều hiến đất phục vụ xây dựng nông thôn mới ở xã Vĩnh Ô.

Được thành lập vào tháng 10/2023, mô hình “Phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)” đã từng bước đi vào hoạt động nền nếp, chất lượng tại huyện Vĩnh Linh.

Mô hình này được Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh và Đồn Biên phòng Cửa Tùng triển khai nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cung cấp thông tin liên quan về tình hình an ninh, an toàn biển, đảo của nước ta hiện nay; những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề trên biển; phân vùng khai thác thủy sản...

Từ đó đã vận động ngư dân các xã, thị trấn ven biển gồm Cửa Tùng, Vĩnh Thái, Kim Thạch, Vĩnh Giang chấp hành tốt pháp luật trên biển, đảm bảo đầy đủ những thủ tục hành chính tàu cá, hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật trên biển.

Mô hình còn có nhiệm vụ kịp thời hỗ trợ ngư dân trong phòng, chống tai nạn và tìm kiếm cứu hộ trên biển. Mô hình “Dân chủ trong trường học gắn với xây dựng trường học hạnh phúc” cũng đã được triển khai tại Trường THPT Vĩnh Linh.

Đánh giá về hiệu quả bước đầu của mô hình, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Linh Nguyễn Hữu Thái chia sẻ: “Mô hình đã góp phần tạo môi trường dân chủ, thân thiện, đoàn kết trong học đường; rèn luyện cho học sinh kỹ năng chia sẻ thông tin, phát vấn trong cộng đồng.

Từ nắm bắt tâm tư, phản hồi của học sinh, giáo viên, ban giám hiệu đã xử lý kịp thời nhiều tình huống và điều chỉnh phương thức quản lý phù hợp hơn. Mô hình nhận được sự đồng thuận cao từ phía phụ huynh, giáo viên và học sinh”.

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vĩnh Linh Phan Ngọc Khoa cho biết, tại huyện Vĩnh Linh, các cấp uỷ đảng, tổ chức trong hệ thống chính trị đã đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào chương trình công tác trọng tâm hằng năm để tổ chức thực hiện. Đặc biệt chú trọng xây dựng mô hình cụ thể, thiết thực trên từng lĩnh vực gắn với nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua.

Theo đó, trong 67 mô hình “Dân vận khéo” xây dựng mới 3 năm trở lại đây, có 23 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế; 14 mô hình về lĩnh vực văn hóa - xã hội; 9 mô hình về lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 6 mô hình về lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 15 mô hình xây dựng nông thôn mới.

Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiêu biểu có một số mô hình: Giải quyết thủ tục hành chính ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (UBND huyện Vĩnh Linh); Tăng cường đối thoại giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân về vấn đề đất đai (UBND thị trấn Cửa Tùng); Giải phóng mặt bằng công trình đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ (Đảng ủy thị trấn Bến Quan)...

Trên lĩnh vực quốc phòng - an ninh, có các mô hình nổi bật như: Công an huyện Vĩnh Linh với công tác tuyên truyền pháp luật; quản lý, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân không vi phạm pháp luật (thị trấn Cửa Tùng); tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy (xã Vĩnh Thủy); phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở (xã Vĩnh Long); phối hợp tuyên truyền, vận động ngư dân thực hiện tốt quy định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Dân vận Huyện ủy và Đồn Biên phòng Cửa Tùng)...

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, từ sự vào cuộc của các cấp, ngành liên quan, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng và lợi ích mà mô hình “Dân vận khéo” mang lại đã thu hút đông đảo Nhân dân tham gia vào nhiều mô hình: làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em; ngôi nhà xanh; dân chủ trong trường học gắn với xây dựng trường học hạnh phúc; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh...

Riêng lĩnh vực kinh tế, các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động xây dựng thành công mô hình quy hoạch vùng lúa hữu cơ, xây dựng cánh đồng mẫu lớn, dồn điền đổi thửa; vận động chuyển đổi sản xuất; đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi... nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Thực tế qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại huyện Vĩnh Linh đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được nhân rộng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân.

Từ đó, phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, góp phần đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan