Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

“Quả ngọt” từ nỗ lực xây dựng nông thôn mới nâng cao ở Vĩnh Thủy

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là việc làm thường xuyên, không có điểm dừng, ngay sau khi về đích NTM vào năm 2014, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh đã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nỗ lực phấn đấu và trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình ở xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh -Ảnh: H.T

Chia sẻ về quá trình xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thủy Nguyễn Quang Chiến cho biết: “Xã Vĩnh Thủy bước vào thực hiện xây dựng NTM nâng cao với 15/19 tiêu chí. Xác định những tiêu chí còn lại là thử thách lớn, xã đã kiện toàn ban chỉ đạo, căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương để xây dựng kế hoạch và triển khai đến từng thôn, xóm.

Trong đó, xác định phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong xây dựng NTM nâng cao.

Xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thông qua các buổi sinh hoạt tập thể, hệ thống truyền thanh... để người dân nhận thức được trách nhiệm, vai trò chủ thể trong thực hiện xây dựng NTM nâng cao.

Thường xuyên tổ chức các buổi gặp gỡ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn để chung tay thực hiện kế hoạch. Từ đó, những cách làm hay, những mô hình, phong trào thi đua xây dựng NTM đã lan rộng khắp địa bàn toàn xã”.

Nhận thức rõ phát triển kinh tế là “chìa khóa” để nâng cao các tiêu chí NTM, xã Vĩnh Thủy đã đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp, xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ; rà soát quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp để sản xuất hàng hóa tập trung; hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn; huy động, lồng ghép, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là cơ sở hạ tầng trực tiếp phục vụ cho người dân trong sản xuất, sinh hoạt.

Hiện nay, 6/6 HTX trên địa bàn đều hoạt động hiệu quả, trong đó có 3/6 HTX có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định, 4/6 HTX đạt tiêu chuẩn HTX kiểu mới. Xã đã xây dựng được 2 sản phẩm OCOP đạt chứng chỉ 3 sao cấp tỉnh và đang hoàn thiện hồ sơ trình các cấp xem xét, thẩm định với sản phẩm tinh dầu tràm dược liệu của Công ty Cổ phần tinh dầu dược liệu Bắc Hiền Lương.

Đặc biệt, từ năm 2019 đến năm 2022, xã tiếp nhận và huy động các nguồn lực trên 60 tỉ đồng; vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động để xây dựng các tuyến đường giao thông sáng, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo cứng hóa đạt 100%. Hệ thống thuỷ lợi của xã hiện nay cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh với tổng chiều dài trên 52 km đã được kiên cố hóa, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân.

Xã đã đầu tư xây dựng tuyến đường điện cao áp tại khu trung tâm xã với chiều dài gần 1 km trị giá hơn 1 tỉ đồng; tiếp nhận tuyến đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ trị giá trên 200 triệu đồng. 100% hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao trong cộng đồng dân cư ngày càng đa dạng.

Cơ sở vật chất trường, lớp, chất lượng giáo dục ngày càng nâng lên. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân được thực hiện tốt.

Nhờ vậy, đến nay thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 59 triệu đồng/người/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 2,2% cuối năm 2021 xuống còn 0,82% vào cuối năm 2023, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng lên, sự hài lòng của người dân về xây dựng NTM nâng cao đạt trên 99%.

Để nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM nâng cao, thời gian tới, xã Vĩnh Thủy đã đề ra các giải pháp cụ thể nhằm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM, NTM nâng cao hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu; làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kết quả đạt được của địa phương nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong xây dựng NTM là quá trình liên tục, thường xuyên, có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.

Qua đó, tạo sự đồng thuận, quyết tâm của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025; phấn đấu xây dựng xã về đích NTM kiểu mẫu trong năm 2024.

Thu Hạ (Nguồn: https://baoquangtri.vn/qua-ngot-tu-no-luc-xay-dung-nong-thon-moi-nang-cao-o-vinh-thuy-185420.htm)

Bài viết liên quan