Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kiểm lâm Vĩnh Linh - 50 năm xây dựng và trưởng thành

Cách đây 50 năm, trên cơ sở Nghị định 101/CP ngày 21/5/1973 của Thủ tướng Chính phủ quy định hệ thống tổ chức và nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng kiểm lâm nhân dân, ngày 10/6/1974, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp đã ban hành Quyết định số 787/QĐ-LN về việc thành lập Hạt Kiểm lâm nhân dân khu vực Vĩnh Linh thuộc Cục Kiểm lâm nhân dân Việt Nam. Sự ra đời của Hạt Kiểm lâm nhân dân khu vực Vĩnh Linh là tiền thân của kiểm lâm Quảng Trị ngày nay. Trải qua 50 năm, mặc dù có nhiều thay đổi về hệ thống tổ chức, nhưng ở thời kỳ nào, lực lượng kiểm lâm Vĩnh Linh cũng luôn nêu cao quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức trong quá trình thực thi nhiệm vụ để triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Linh.

Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh chú trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng.

Thời gian đầu mới thành lập, từ năm 1974 - 1975, Hạt Kiểm lâm nhân dân khu vực Vĩnh Linh hoạt động dưới sự chỉ đạo của Cục Kiểm lâm nhân dân, Ủy ban Khu vực Vĩnh Linh, Ty lâm nghiệp Vĩnh Linh. Lực lượng của hạt lúc bấy giờ gồm 69 người; biên chế thành 1 phòng và 2 trạm: Trạm Kiểm lâm Bến Quan, Trạm Kiểm lâm Đồng Bằng. Cơ sở vật chất thời kỳ này chỉ có 3 căn nhà tạm, 1 chiếc xe GAT 64 cũ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và hậu cần của đơn vị.

Thời kỳ 1976 - 1989, hạt mang tên Hạt Kiểm lâm nhân dân Bến Hải với 42 cán bộ, nhân viên. Cơ cấu tổ chức gồm tổ tổng hợp và 5 trạm: Trạm Kiểm lâm Bến Quan, Trạm Kiểm lâm Đồng Bằng, Trạm Kiểm lâm Cầu Treo, Trạm Kiểm lâm Cam Lộ và Trạm Kiểm lâm Tân Lâm.

Quản lý rừng thuộc cả 3 huyện, địa bàn hoạt động rộng trong khi lực lượng tinh giản, cơ sở vật chất hạn chế, nên thời kỳ này, Hạt Kiểm lâm Bến Hải đã nỗ lực vượt bậc để đảm bảo nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Bước qua thời kỳ 1990 - đến nay, tỉnh Quảng Trị được lập lại, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh trở lại với tên gọi của mình.

Ngày 28/4/1990, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 588/QĐ thành lập Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị.

Hiện nay Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh có 11 người, chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao theo yêu cầu vị trí việc làm. Đơn vị có trụ sở khang trang, trang bị thiết bị cần thiết đáp ứng hoạt động quản lý, bảo vệ rừng.

Quá trình hình thành và phát triển, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Kiểm lâm; Huyện ủy, UBND huyện Vĩnh Linh và sự phối hợp tích cực của các cấp, ngành cùng sự đồng tình ủng hộ từ Nhân dân.

Tùy theo từng thời kỳ, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh xác định chương trình có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó hướng đến thực hiện tốt 5 chủ trương lớn của Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị đề ra, đó là: 3 bám (bám rừng, bám đất, bám dân); tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng lực lượng kiểm lâm vững mạnh toàn diện; đầu tư trang thiết bị, phương tiện cần thiết và chủ trương đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ theo hướng chuyên sâu.

Từ đó tập trung giữ vốn rừng hiện có thuộc địa bàn hoạt động, vừa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời chỉ đạo công tác trồng rừng, tham gia triển khai các dự án trồng rừng do quốc tế tài trợ. Tại huyện Vĩnh Linh, độ che phủ rừng tăng hằng năm, từ 28% năm 1995, lên 38,2% năm 2006 và đạt 48,67% năm 2023, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu về lĩnh vực lâm nghiệp theo Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

Tình hình xâm hại tài nguyên rừng có quy mô, tính chất nghiêm trọng trong nhiều năm qua không còn xảy ra. Nạn cháy rừng đã được hạn chế, giảm thiểu đáng kể về số vụ cháy, diện tích cháy và thiệt hại do cháy rừng.

Lực lượng kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khuyến lâm, phối hợp giao đất, khoán rừng; giáo dục và hỗ trợ pháp luật về lâm nghiệp cho người dân, xây dựng quy ước bảo vệ, phát triển rừng ổn định lâu dài trong thôn bản và khu vực.

Qua đó huy động được mọi tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số vùng miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà tham gia bảo vệ, phát triển rừng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế rừng, nhiều hộ gia đình dần có thu nhập cao từ kinh tế rừng...

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng kiểm lâm Vĩnh Linh nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu đưa công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng đi vào nền nếp, phát triển rừng bền vững.

Với những kết quả nổi bật, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh tặng 21 bằng khen cho tập thể Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh; 28 bằng khen và nhiều giấy khen cho cá nhân, người lao động thuộc đơn vị; 7 người được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng.

Đặc biệt, năm 2011, Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát huy những kết quả đạt được, trong các giai đoạn tới, lực lượng kiểm lâm Vĩnh Linh sẽ tiếp tục rèn luyện đạo đức, phẩm chất, bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những hành vi xâm hại rừng...

Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xứng đáng là đơn vị tiên phong trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ rừng.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan