Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Họ Lê thị trấn Hồ Xá đại hội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2024- 2029

Họ Lê thị trấn Hồ Xá vừa tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2024- 2029.

Họ Lê thị trấn Hồ Xá có số lượng tương đối đông so với các xã, thị trấn trong huyện. Ngoài một số chi, họ sinh sống lâu đời, có gốc gác tịa địa phương như họ Lê Phước, Lê Văn, còn một số chi tộc họ Lê khác nhau từ các nơi đến lập hương. Qua khảo sát 13/17 khu phố, thị trấn Hồ Xá có gần 400 hộ họ Lê với gần 1.200 nhân khẩu.

Con cháu họ Lê ở thị trấn Hồ Xá có nhiều đóng góp cho địa phương, học hành đỗ đạt, nhiều người giữ chức vụ lãnh đạo huyện; nhiều người vươn lên làm kinh tế giỏi, thành lập doanh nghiệp tạo dựng thương hiệu…

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Hội đồng họ Lê thị trấn Hồ Xá nhiệm kỳ 2024- 2029, thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng họ Lê thị trấn Hồ Xá trong nhiệm kỳ mới.

Phương hướng hoạt động thời gian tới, Hội đồng họ Lê thị trấn Hồ Xá đẩy mạnh hoạt động kết nối dòng họ; tích cực tuyên truyền vận động bà con hướng về cội nguồn, tiên tổ; tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa… có nhiều đóng góp hơn nữa xây dựng quê hương giàu đẹp.

BBT- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan