Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

HƯỚNG DẪN: Thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh

* Xem chi tiết nội dung tại đây!

 

 

 

Bài viết liên quan