Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2022 (Nguồn vốn từ ngân sách)

* Xem chi tiết nội dung tại đây!

 

Bài viết liên quan