Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Ngưng thực hiện kinh phí khuyến công huyện năm 2022- đợt 1 và phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công năm 2022 đợt 2

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan