Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v Ban hành Thể lệ Sơ khảo Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trên địa bàn huyện Vĩnh Linh tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ X (2022-2023)

* XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan