Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ kinh phí ngân sách tỉnh cấp, cấp kinh phí cho Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Linh để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh (đợt 1 năm 2023)

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan