Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v phân bổ kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện (đợt 1)

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan