Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Về việc điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan