Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 8 năm 2023 tại phiên đấu giá ngày 05/11/2023

* XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan