Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: V/v công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất đợt 3 năm 2024 tại phiên đấu giá ngày 30/3/2024

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan