Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

KẾ HOẠCH: Triển khai tổ chức các hoạt động Lễ hội Thống nhất non sông; kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2024), 52 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 -01/5/2024); 70 năm truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954 –25/8/2024) trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan