Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

CÔNG VĂN: V/v Tổ chức tuyên truyền việc không quảng cáo, kinh doanh, sử dụng thiết bị tần số vô tuyến điện không đúng quy định

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan