Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH: Vềviệc kiện toàn Ban Tổ chức Lễ công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu huyện Vĩnh Linh

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan