Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

QUYẾT ĐỊNH UBND TỈNH: Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và cho thuê đất để thực hiện dự án: Khai thác mỏ đất làm vật liệu san lấp Vĩnh Sơn 6

* XEM TẠI ĐÂY!

 

Bài viết liên quan