Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở Vĩnh Linh

Thời gian qua, huyện Vĩnh Linh đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, chuyên nghiệp và hướng đến sự hài lòng của người dân. 

Trong số các nội dung như cải cách thể chế, cải cách hành chính công, cải cách tài chính công, cải cách chế độ công vụ thì nội dung cải cách thủ tục hành chính được đặc biệt chú trọng; phương thức giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông” hiện đại, đã giúp giảm tình trạng hồ sơ chậm trễ; công tác rà soát thống nhất thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và cấp xã được đưa vào thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy định về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và việc thực hiện quy định hành chính, tạo lòng tin cho bà con nhân dân khi đến liên hệ xử lý công việc hành chính.

Bộ phận 1 cửa thị trấn Hồ Xá.

Huyện cũng quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các địa phương đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho công tác thủ tục hành chính tại địa phương. Thị trấn Hồ xá là một trong những địa phương có những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính, đặc biệt là chú trọng bồi dưỡng nhân lực và đầu tư cơ sở vật chất. Chủ tịch UBND thị rrấn Hồ Xá Thái Nam Sơn cho biết: "Đội ngũ cán bộ, công chức luôn được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ và tinh thần thái độ phục vụ nhân dân. Đồng thời, chúng tôi tập trung đầu tư máy móc thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức làm việc hiệu quả và tiếp đón, phục vụ nhân dân được tốt hơn".

Năm 2022, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp huyện và cấp xã đã tiếp nhận trên 41.600 hồ sơ, trong đó, giải quyết đúng và trước hẹn 38.321 hồ sơ đạt 92,84%. Đồng thời, tổng số thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn huyện là 517, trong đó: cấp huyện là 319, cấp xã là 156 thủ tục và 42 thủ tục hành chính thuộc các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương. Các thủ tục hành chính được tiếp nhận xử lý kịp thời, nhanh chóng tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương.

Bên cạnh đó, huyện đã tăng cường đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin vào giải quyết công việc hành chính; thường xuyên sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn theo hướng hiện đại hoá hành chính. Đội ngũ cán bộ, công chức ở các cơ quan cấp huyện, xã, thị trấn đều sử dụng thành thạo máy vi tính để xử lý công việc. Đẩy mạnh trao đổi công việc qua Hệ thống chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, thư điện tử góp phần giảm tải số lượng văn bản hành chính. Huyện cũng đã phối hợp với Trung tâm hành chính công tỉnh xây dựng và cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đối với tổ chức, công dân đến nay có 179 TTHC mức độ 3, 4; Mức độ 1, 2: 140 TTHC ở cấp huyện và 83 TTHC mức độ 3, 4; Mức độ 1, 2: 73 TTHC ở cấp xã. Năm 2022, trên 80% các phòng ban, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn đã triển khai thực hiện ký số. 100% văn bản của các cơ quan, đơn vị được triển khai xử lý văn bản trên môi trường mạng. 

Xác định yếu tố con người là trọng tâm, huyện tập trung chỉ đạo, quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác hành chính phải luôn chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức chấp hành kỉ luật, kỉ cương hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân hướng tới mục tiêu 3 đúng (Đúng nội quy làm việc của cơ quan; đúng quy trình, đúng hẹn trong tiếp dân và hoàn trả hồ sơ; đúng luật và công tâm khi hoà giải, tranh chấp khiếu kiện), 3 không (Không gây phiền hà, sách nhiễu dân; không thờ ơ, lãnh đạm trước những bức xúc của dân; không đưa hối lộ, đút lót dưới bất kì hình thức nào). Bên cạnh đó thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng; tiếp tục xây dựng quy hoạch, kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm. Nhờ đó, mọi thủ tục hành chính của công dân, tổ chức đều được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, giảm thời gian và chi phí khiến người dân, doanh nghiệp rất hài lòng.  

Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức doanh nghiệp làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính của huyện đã vào nề nếp, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Tạ Thị Cẩm Vân- Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển may mặc miền trung nhận xét: "Tôi thấy bây giờ các hoạt động giao dịch giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây. Nhiều thủ tục được thực hiện qua hệ thống phần mềm điện tử, làm rất nhanh, không phải chờ đợi lâu. Đối với những doanh nghiệp như chúng tôi thời gian là vàng, có khi chậm một vài thủ tục nào đó là mất đi cơ hội, nên khi huyện Vĩnh Linh cải cách hành chính như thế này chúng tôi thấy rất phấn khởi, hài lòng".

Với những nỗ lực trong thời gian qua, huyện Vĩnh Linh luôn được đánh giá là đơn vị tốp đầu trong thực hiện cải cách hành chính trong toàn tỉnh. Năm 2022, huyện Vĩnh Linh xếp loại tốt với Chỉ số CCHC đạt 83,91 điểm.

Theo kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước năm 2023 ở địa phương, huyện Vĩnh Linh đặt ra 8 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm, gồm: Đổi mới và tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách bộ máy hành chính; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử; Duy trì nâng cao các chỉ số: cải cách hành chính; quản trị hành chính công, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính.

Việc ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC nhằm cụ thể hóa mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 5486/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 về ban hành Kế cải cách hành chính huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tiếp tục cải thiện chỉ số CCHC huyện Vĩnh Linh, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại.

Đây cũng là sơ sở để địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của huyện; nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị địa phương; nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm giảm phiền hà, thời gian, chi phí của người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Vĩnh Linh.

Mỹ Hằng