Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Quản lý sâu bệnh hại cây trồng trong mùa mưa năm 2022

Năm 2022, tại huyện Vĩnh Linh, thời tiết diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển các loại cây trồng. Mặt khác, giá cả phân bón tăng cao làm ảnh hưởng đến việc đầu tư, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh làm nhiều vườn cây sinh trưởng, phát triển kém và nhiễm nhiều đối tượng dịch hại.

Dự báo tình hình sâu bệnh trong mùa mưa sắp tới, trên cây hồ tiêu, bệnh chết nhanh và chết chậm gây hại nghiêm trọng ở một số vùng hồ tiêu khó thoát nước và chăm sóc kém. Lưu ý ở các vườn tiêu kiến thiết cơ bản năm thứ nhất đến năm thứ hai, hiện tượng bệnh chết nhanh khá phổ biến. Bệnh thối gốc rễ, tuyến trùng rễ, thán thư tiếp tục phát sinh và gây hại.

Trên cây cao su, thời tiết mưa ẩm chính là điều kiện thuận lợi cho bệnh xì mủ và loét sọc miệng cạo gây hại nặng, tại vườn kinh doanh, nếu cạo phạm và cạo trong những ngày mưa ẩm thì bệnh càng phát triển mạnh. Bệnh corynespora sẽ phát triển và gây hại.

Trên cây môn, ném cần chú ý sự phát sinh của các đối tượng sâu bệnh hại như sau: Bệnh thối rễ và cháy lá hại, bệnh khảm lá hại môn. Hiện tượng khô đầu lá ném cũng có điều kiện phát sinh và gây hại nặng.

Còn trên rau các loại, bệnh lỡ cổ rễ, sâu ăn lá sẽ phát sinh và gây hại.

Trên cây ăn quả, các sâu bệnh hại trên thân và quả có điều kiện phát sinh và gây hại như : nứt thân, khô cành, đốm lá, sâu vè bùa và ruồi đục quả… Nên chọn giống trồng có nguồn gốc rõ ràng, cây sinh trưởng tốt. Chăm sóc, bổ sung phân bón cân đối, hợp lý để cây phát triển thuận lợi. Thực hiện tốt công tác vệ sinh vườn, kiểm tra thường xuyên ở vị trí tủ gốc để phát hiện bệnh do nấm tấn công sát gốc hoặc cổ rễ và có biện pháp xử lý kịp thời…

Để phòng trừ tốt và hạn chế thấp nhất thiệt hại do các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng trong mùa mưa gây ra, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực Vĩnh Linh đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo cơ sở phối hợp thực hiện để đạt kết quả cao.

BBT

Bài viết liên quan