Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Nâng diện tích sản xuất lúa hữu cơ đạt 300ha vào năm 2025

Thời gian qua, mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ được xem là bước chuyển dịch tích cực trong sản xuất, được nhiều nông dân trên địa bàn huyện Vĩnh Linh áp dụng có hiệu quả. Mô hình này đã từng bước hướng nông dân tiến đến nền nông nghiệp phát triển an toàn, bền vững, góp phần xây dựng được thương hiệu lúa, gạo sạch của địa phương trên thị trường.

Hiện nay, huyện Vĩnh Linh đã quy hoạch được 136ha đất sản xuất lúa hữu cơ, tập trung ở các xã Vĩnh Long, Vĩnh Thủy, Vĩnh Lâm. Thông qua việc liên kết với các doanh nghiệp để được hỗ trợ về cây giống, vật tư nông nghiệp, khoa học kỹ thuật gắn với bao tiêu sản phẩm đã mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân. Theo đánh giá, năng suất lúa  bình quân tại các trà lúa sản xuất theo hướng hữu cơ đạt khoảng 56 - 57 tạ/ha/vụ, cao hơn năng suất bình quân chung của huyện khoảng 5 tạ/ha/vụ. Mặt khác, việc sản xuất lúa theo hướng hữu cơ đã đáp ứng được xu thế tiêu dùng đó là ưu chuộng sản phẩm sạch, an toàn về vệ sinh thực phẩm.

Trồng lúa hữu cơ hướng đến một nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu là hướng đi bền vững được nông dân Vĩnh Linh áp dụng và mang lại hiệu quả. Huyện đang phấn đấu trong năm 2023 trên địa bàn có 140 ha sản xuất hữu cơ, trong đó 70 ha chứng nhận hữu cơ. Năm 2024 đạt 200 ha sản xuất hữu cơ, trong đó 140 ha chứng nhận hữu cơ. Đến năm 2025 đạt 300 ha sản xuất hữu cơ, trong đó 150 ha chứng nhận hữu cơ.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan