Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị Hội CCB điều chỉnh quy mô Đề án thành xây dựng Mô hình du lịch cộng đồng

UBND huyện Vĩnh Linh vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện để thống nhất ý kiến về “Đề án xây dựng mô hình du lịch sinh thái cộng đồng gắn với phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc 3 xã miền núi Vĩnh Ô, Vĩnh Khê, Vĩnh Hà, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030” của Hội Cựu chiến binh huyện xây dựng.

Xã miền núi Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến của các phòng ban chuyên môn, UBND huyện Vĩnh Linh đã đánh giá cao tinh thần, ý tưởng và sự chủ động của Hội CCCB huyện trong việc khảo sát, chuẩn bị và xây dựng Đề án.

UBND huyện nhất trí và đồng tình với ý tưởng của Đề án mà Hội CCB huyện đã xây dựng, tuy nhiên đây là nhiệm vụ lớn, mang tính tổng thể, lâu dài nên đề nghị Hội CCB điều chỉnh quy mô Đề án thành xây dựng Mô hình du lịch cộng đồng cụ thể để tổ chức thực hiện thí điểm tại xã Vĩnh Ô, sau đó rút kinh nghiệm và triển khai mở rộng dần về quy mô.

UBND huyện Vĩnh Linh giao trách nhiệm cho Phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các phòng chuyên môn thuộc huyện; UBND các 3 miền núi hỗ trợ tích cực, phối hợp lồng ghép các chương trình dự án cùng với Hội CCB huyện thực hiện xây dựng thành công “Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Ô”.

Đồng thời đề nghị UBMT, các đoàn thể chính trị- xã hội huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, hỗ trợ, phối hợp với Hội CCB huyện thực hiện Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Ô có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn xã Vĩnh Ô nói riêng và các xã miền núi nói chung.

BBT

Bài viết liên quan