Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Triển khai 7 mô hình khuyến nông năm 2023

Năm 2023, huyện Vĩnh Linh triển khai 7 mô hình khuyến nông thuộc 4 lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản và lâm nghiệp.

7 mô hình này bao gồm: lúa sạ cụm với diện tích 2 ha ở xã Vĩnh Thuỷ; sản xuất lúa hữu cơ sửu dụng mạ khay, máy cấy 17 ha tại xã Vĩnh Lâm; cải tạo đàn bò quy mô 18 xã, thị trấn; nuôi lợn thịt hữu cơ ở xã Vĩnh Thái; nuôi tôm sú thâm canh 2 giai đoạn với 0,4 ha, xã Hiền Thành; nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh 2 giai đoạn trên diện tích 0,3 ha tại thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Lâm; xây dựng vườn ươm sản xuất cây giống lâm nghiệp phục vụ trồng rừng nguyên liệu quy mô 1.000m2, xã Vĩnh Hà.

Quá trình triển khai, cả 7 mô hình đều phát huy hiệu quả và có khả năng nhân rộng để các địa phương khác trong huyện học tập, nhân rộng. Việc triển khai các mô hình theo từng lĩnh vực nhằm mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững gắn với tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt chú trọng đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ. Từ đó tạo bước đột phá trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, đảm bảo đời sống cho bà con nông dân.

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan