Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Công nhận 25 vườn mẫu nông thôn mới năm 2023

Ngày 21/12/2023, UBND huyện có Quyết định công nhận vườn mẫu nông thôn mới năm 2023 đối với 25 vườn hộ gia đình trên địa bàn.

Những vườn mẫu được công bố lần này thuộc các xã: Kim Thạch, Hiền Thành, Trung Nam, Vĩnh Hòa, Vĩnh Giang, Vĩnh Chấp, Vĩnh Long, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thủy, Vĩnh Sơn.

UBND huyện Vĩnh Linh giao Chủ tịch UBND các xã chịu trách nhiệm công bố vườn mẫu nông thôn mới. Thời hạn tổ chức công bố không quá 45 ngày kể từ ngày quyết định công nhận. Các vườn sau khi được công nhận vườn mẫu nông thôn mới thì tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu.

BBT

Bài viết liên quan