Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Nhận thức vai trò quan trọng của kinh tế tập thể đóng góp tích cực vào tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn, trong thời gian qua huyện Vĩnh Linh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, địa phương chú trọng hỗ trợ các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) đổi mới phương thức hoạt động đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hiện trên địa bàn huyện có tổng số 74 HTX với trên 12.500 thành viên. So với năm 2020 tăng 8 HTX. Ngoài ra có 525 THT với trên 2.000 thành viên. Các HTX, THT được củng cố kiện toàn tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thể hiện vai trò quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.

Số HTX chuyển đổi hoạt động theo mô hình HTX kiểu mới đã không ngừng cải tiến phương thức hoạt động: Thể hiện tốt vai trò HTX làm cầu nối liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng giống, vật tư, phân bón, thức ăn chăn nuôi; hướng dẫn bà con ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; làm đại lý, ủy thác bao tiêu sản phẩm cho HTX một cách hiệu quả, thiết thực.

Bên cạnh đó, các THT đã phát huy hiệu quả trong việc thay đổi cách nghĩ, cách làm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng thế mạnh của địa phương. Tiếp tục hướng dẫn cho bà con nâng cao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, để bà con nông dân tăng cường khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết “4 nhà”, tăng doanh thu, ổn định việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân của thành viên, lao động tại các HTX, THT đạt 50 triệu đồng/năm.

Để KTTT phát huy hiệu quả trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh đã đề ra định hướng cho hoạt động của các HTX, THT như chú trọng vào các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; ứng dụng chuyển đổi số, sản xuất thông minh, ứng dụng thương mại điện tử. Hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các HTX, THT. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng bám sát thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển của thị trường, môi trường kinh doanh. Xây dựng kế hoạch triển khai hoàn thiện mô hình HTX kiểu mới hiệu quả trên địa bàn.

Với những định hướng nêu trên, huyện Vĩnh Linh đặt mục tiêu, từ nay đến cuối năm 2025 toàn huyện có khoảng 80 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác kinh doanh có hiệu quả.

                                                                                   

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan