Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong năm 2023, huyện Vĩnh Linh tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để thực hiện nội dung này, UBND huyện chỉ đạo các ban ngành rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp như: Đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục về thuế, bảo hiểm,thẩm định, quy hoạch… và giảm chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. 

Trong năm, huyện tiếp tục triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá; Cụm công nghiệp vùng Đông, Cụm công nghiệp phía Tây. Đồng thời đề ra chỉ tiêu thu hút đầu tư 1- 2 salon ô tô; 1 siêu thị tổng hợp từ hạng III trở lên; 1 chợ hạng III tại trung tâm các thị trấn; thu hút đầu tư dự án du lịch tại bãi tắm Cửa Tùng, Vĩnh Thái, Kim Thạch và các vị trí có điều kiện tự nhiên thuận lợi.

BBT

Bài viết liên quan