Tin từ các xã, thị trấn - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Giang tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ tháng 6/2022

Sáng nay, ngày 06/6/2022, UBND xã Vĩnh Giang tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng 6/2022, đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa được duy trì định kỳ vào thứ Hai đầu tháng.

Tin đã đưa