Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống bệnh truyền nhiễm

Ngày 20/9/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Hiện nay, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh vẫn cơ bản được kiêm soát, đưa các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường. Tuy nhiên, số ca mắc mới đang có chiều hướng gia tăng, tỷ lệ tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng vẫn chưa bảo đảm yêu cầu tại một số nơi, tiến độ tiêm chủng còn chậm, tỷ lệ tiêm chủng vắc xin nhất là cho trẻ em còn thấp. Cùng với đó là nguy cơ xâm nhập các dịch bệnh truyền nhiễm.

Tiếp tục quán triệt mục tiêu đặt tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch trên quan điểm phòng dịch từ sớm, từ xa, từ cơ sở; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch bùng phát trở lại nhằm góp phần tạo điều kiện cho việc phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục và hạn chế hậu quả của dịch bệnh tác động đến sức khỏe, tâm lý, đời sống người dân, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt các quan điểm chỉ đạo và tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ đạo của Chính phù, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch và tiêm chủng vắc xin phòng Covid - 19.

Khẳng định vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch Covid-19 để đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin, phấn đấu hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương thành lập các Tổ công tác đặc biệt để triển khai quyêt liệt việc vận động và rà soát đối tượng tiêm chùng; tăng cường tổ chức các điểm tiêm chủng lưu động, tại nhà, tổ chức tiêm vét tại vùng có tỉ lệ tiêm thấp, tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để vận động tiêm vắc xin và phòng, chống dịch; thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu tiêm chủng đảm bảo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính với tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực quyết tâm lớn và hành động quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

BBT

Bài viết liên quan