Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Linh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 16/12/2022, Huyện ủy Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 13, khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Đào Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh.

Tại hội nghị, 4 nội dung quan trọng đã được BCH Đảng bộ huyện Vĩnh Linh quán triệt, thông qua, gồm: Quy định số 69 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 80 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Thông qua Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo về quy hoạch vùng huyện Vĩnh Linh đến năm 2040, định hướng đến năm 2050; Lấy ý kiến tham gia nhận xét, đánh giá năm 2022 đối với các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân huyện Vĩnh Linh đã nỗ lực thực hiện hiệu quả chủ đề “Thích ứng linh hoạt - Tập trung nguồn lực - Đổi mới và phát triển”. Có 9/10 chỉ tiêu về kinh tế, 11/11 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội - môi trường đạt và vượt kế hoạch đề ra.

So với năm 2021, tổng giá trị sản xuất ước tăng 11,07%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,3 triệu đồng, tăng 3,1 triệu đồng, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 2.337 tỷ đồng, tăng 258 tỷ đồng.

Với chủ đề “Khơi đậy khát vọng - Tận dụng thời cơ - Đẩy mạnh tăng trưởng”, năm 2023, huyện Vĩnh Linh tập trung nguồn lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8(1954 - 2024). Tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021- 2025. Hoàn thiện kết cấu kinh tế hạ tầng, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với phát triển khoa học, công nghệ. Tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường thuận lợi, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương…

Nguyên Đồng

Bài viết liên quan