Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023

Ngày 12/5/2023, tại xã Vĩnh Hòa, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023. Đây là địa phương được chọn làm điểm để tổ chức Lễ phát động quy mô cấp huyện với chủ đề năm nay là “Nước an toàn và đầy đủ cho mọi người”. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Phú Quốc- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, Nguyễn Thị Hương- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998 và được các Ban ngành Trung ương, địa phương và Nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng nhằm góp phần làm thay đổi chất lượng và điều kiện sống của người dân.

Tại huyện Vĩnh Linh, trong những năm qua, công tác quản lý và bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch đạt được nhiều kết quả tích cực, nhận thức, hành động về bảo vệ môi trường của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao; nhiều mô hình bảo đảm nguồn nước, giữ gìn môi trường trên địa bàn được nhân rộng. Đến nay, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch trên địa bàn huyện đạt 72%; Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện đã làm tốt công tác tổ chức thu gom, xử lý rác thải 18/18 xã, thị trấn.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì vấn đề quản lý, sử dụng nước sạch và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế. Nguồn rác thải, chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi và chất thải trong quá trình sản xuất vẫn còn gây ô nhiễm môi trường, tỷ lệ người dân sử dụng nước máy đang còn thấp…

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường và Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 là dịp các địa phương, đơn vị ở huyện Vĩnh Linh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức; phát động toàn thể cán bộ, nhân dân tham gia bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

PV- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan