Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Sơ kết giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025

Ngày 12/1/2024, huyện Vĩnh Linh tổ chức hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025  và tổng kết, trao giải cuộc thi “Tuyên truyền công tác giảm nghèo và an sinh xã hội” năm 2023.

Qua 3 năm triển khai Chương trình mục MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Vĩnh Linh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, lồng ghép Chương trình giảm nghèo vào các chương trình, kế hoạch của từng ngành, lĩnh vực để huy động tối đa các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đồng thời triển khai có hiệu quả các Dự án, Tiểu dự với tổng nguồn vốn huy động trên 42,8 tỷ đồng...

Trong giai đoạn 2021- 2025, Chương trình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 544 hộ so với năm 2021; toàn huyện có 542 hộ nghèo với tỷ lệ 1,99%. Tỷ lệ hộ nghèo DTTS 3 xã Vĩnh Ô, Khê, Hà bình quân giảm 14,67%/năm.

Hằng năm, có trên 4.900 lượt hộ được vay vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường. 100% người nghèo được hỗ trợ tham gia BHYT. Tỷ lệ trẻ em nghèo đi học đúng độ tuổi đạt 100%. Bên cạnh đó từ, nguồn vốn Chương trình phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và các nguồn đối ứng đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 233 nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo.

Bước sang giai đoạn 2024- 2025, huyện Vĩnh Linh tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội góp phần xây dựng huyện NTM.  Phấn đấu đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân 0,2 - 0,4%/năm và dự kiến huy động khoảng trên 22,9 tỷ đồng để thực hiện các Dự án, Tiểu dự án.

Trong chương trình, hội nghị cũng đã tiền hành tổng kết và trao giải cuộc thi “Tuyên truyền công tác giảm nghèo và an sinh xã hội” năm 2023. Theo đó, sau hơn 1,5 tháng triển khai Cuộc thi đã ghi nhận 7 tác phẩm đảm bảo các yêu cầu theo thể lệ đề ra; gồm 5 phóng sự, 1 tiểu phẩm1 video clip. Kết quả chung cuộc, BTC đã trao giải Nhất cho xã Vĩnh Ô, giải Nhì cho thị trấn Hồ Xá và xã Vĩnh Chấp; 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích cùng 7 giải phụ hạng mục bình chọn trên trang Fanpage Trung tâm VH-TT&TDTT huyện.

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo năm 2023 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Phương Nga- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan