Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Kỷ niệm 113 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước

Cách đây 113 năm, ngày 5/6/1911, từ bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn- Gia Định, nay là Thành phố Hồ Chí Minh, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã thực hiện hành trình khát vọng cứu nước, cứu dân và tìm ra con đường cách mạng đúng đắn, đưa dân tộc Việt Nam thoát cảnh lầm than, trở thành một nước tự do, độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Chiếc tàu Latouche Treville đã đưa người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước từ Bến Nhà Rồng, ngày 5/6/1911. Ảnh: TL

Trong hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, bàn chân của Người đã in dấu trên nhiều nước thuộc các đại lục Âu, Á, Phi, Mỹ. Người hòa mình vào cuộc sống của những người lao động. Vừa làm, Người vừa tranh thủ học tập, nghiên cứu.

Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở đó ánh sáng chân lý của thời đại, con đường giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, tại Hương Cảng, Trung Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức Cộng sản đã nhất trí thành lập một đảng thống nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối chính trị và về tổ chức của các phong trào yêu nước Việt Nam.

Sau 30 năm hoạt động ở nước ngoài, ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng. Kể từ đó, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, cách mạng nước ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Nhìn lại chặng đường 30 năm ra đi tìm đường cứu nước của Người và 94 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam, mà sợi chỉ đỏ xuyên suốt là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, trở thành tư tưởng chỉ đạo trong đường lối của Đảng, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

BBT

Bài viết liên quan