Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Tập huấn năng trình diễn văn hóa công chiêng và giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT cho đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022

Ngày 28/12/2022, Phòng VH-TT huyện Vĩnh Linh phối hợp với  các xã Vĩnh Ô, Vĩnh Khê và Vĩnh Hà tổ chức tập huấn kỹ năng trình diễn văn hóa công chiêng và giao lưu văn hóa văn nghệ, TDTT năm 2022 cho người đồng bào dân tộc thiểu số  trên địa bàn.

Lớp tập huấn có sự tham gia của  các nghệ nhân, hạt nhân CLB văn nghệ, CLB cồng chiêng và hơn 40 học viên đến từ các thôn, bản trên địa bàn 3 xã. Các học viên đã được phổ biến các văn bản của TW và địa phương về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số; gía trị văn hóa cồng chiêng trong đời sống. Đặc biệt, được truyền dạy về kỹ năng bảo quản, sử dụng cồng chiêng, thực hành các giai điệu chính của cồng chiêng và cách diễn tấu cùng những bài múa cồng chiêng đặc trưng của đồng bào dân tộc Vân Kiều.

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn  giá trị văn hóa cồng chiêng; bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cho các hạt nhân tại các xã; lan tỏa môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư và là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Đây cũng là một trong những hoạt động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Vĩnh Linh năm 2022.

Phương Nga- Kỉnh Ngọc

Bài viết liên quan