Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Hội CTĐ huyện Vĩnh Linh: Phát động thi đua chào mừng 70 năm ngày truyền truyền thống Vĩnh Linh 25/8

Chiều ngày 28/2/2023, Hội Chữ Thập đỏ huyện Vĩnh Linh tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 70 năm ngày truyền thống Vĩnh Linh (25/8/1954- 25/8/2024).

Hướng đến ngày truyền thống của huyện, Hội CTĐ huyện phát động trong toàn thể cán bộ, hội viên tập trung vào các nội dung: xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành các mục tiêu chương trình công tác đã đề ra; thực hiện tốt công tác xã hội và cứu trợ nhân đạo; chủ động phòng ngừa ứng phó với thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục tuyên truyền vận động, đẩy mạnh phong trào “Hiến máu tình nguyện”. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước trong toàn Hội. Qua đó phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động nhân đạo của Hội.

Hội CTĐ huyện Vĩnh Linh đề ra một số chỉ tiêu thi đua chủ yếu như: phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; mỗi năm toàn huyện nhận trợ giúp trên 30 địa chỉ nhân đạo mới, trong đó mỗi Hội cơ sở, chi Hội cơ sở có ít nhất 2 địa chỉ mới; vận động Hiến máu tình nguyện từ cơ sở đến huyện đạt chỉ tiêu, trong đó cấp huyện vượt chỉ tiêu trên 30%, cấp xã vượt trên 20%; làm tốt công tác phát triển chi Hội và hội viên, tỷ lệ hội viên đạt 5% dân số; xây dựng quỹ Hội tại cơ sở đạt trên 5 triệu đồng/năm mỗi đơn vị.

PV

Bài viết liên quan