Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Giao chỉ tiêu tuyển sinh hơn 1.100 học sinh lớp 10 tại các THPT ở Vĩnh Linh

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị vừa giao chỉ tiêu số lớp và chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu cấp đối với các trường công lập thuộc thẩm quyền quản lý năm học 2023- 2024.

Theo đó, tại 4 trường có bậc học THPT ở huyện Vĩnh Linh được giao chỉ tiêu tuyển sinh 26 lớp 10 với 1.101 học sinh. Trong đó, trường THPT Vĩnh Linh tuyển sinh 10 lớp với 420 học sinh; trường THCS&THPT Bến Hải tuyển sinh 5 lớp, 225 học sinh; trường THCS&THPT Bến Quan tuyển sinh 3 lớp, 120 học sinh; trường THPT Cửa Tùng tuyển sinh 8 lớp 10 với 336 học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh đúng chỉ tiêu được giao, đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; sắp xếp, bố trí số lớp, số học sinh đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

BBT

Bài viết liên quan