Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh kỳ vọng vào năm học mới

Năm học 2023-2024 đã chính thức bắt đầu. Với truyền thống hiếu học, cùng những thành quả nổi bật đã đạt được trong những năm qua, ngành giáo dục huyện Vĩnh Linh bước vào năm học mới với niềm tin về sự thay đổi toàn diện, có chiều sâu. Toàn ngành đang nêu cao quyết tâm khắc phục những khó khăn, thi đua “Dạy tốt - Học tốt”.

Năm học 2023-2024, toàn huyện Vĩnh Linh có hơn 22.000 học sinh. Với chủ đề “Đoàn kết, k cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” , trong năm học này huyện đặt ra mục tiêu tiếp tục tập trung đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Đặc biệt, phấn đấu đến hết năm học 2023-2024, huyện sẽ có cơ sở vật chất trường học tương đối hiện đại; đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn cao; chất lượng giáo dục toàn diện, mũi nhọn nằm trong tốp đầu của tỉnh; giữ vững các phong trào và vị trí thi đua khen thưởng; xây dựng xã hội học tập, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; tạo được nguồn nhân lực lao động có trình độ tiếp cận khoa học kĩ thuật cao. Trên cơ sở đó, huyện đã đề ra các nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ cần phải thực hiện để phát triển GD&ĐT.

Một trong những nhiệm vụ hàng đầu đó là quy hoạch lại mạng lưới trường lớp. Toàn huyện có 52 trường học do huyện quản lý, trong đó có 23 trường Mầm non, 12 trường Tiểu học, 3 trường Phổ thông dân tộc bán trú cấp Tiểu học, 6 trường TH&THCS , 8 trường THCS. Theo đó, huyện sẽ tập trung duy trì và phát huy hiệu quả mạng lưới trường lớp hiện có. Đồng thời, từng bước hạn chế, xóa bỏ một số điểm trường lẻ ở địa bàn các xã vùng đồng bằng để tăng quy mô, tận dụng và tiết kiệm nguồn lực cơ sở vật chất, giáo viên. Khuyến khích và tạo điều kiện tối đa cho các tổ chức, cá nhân mở thêm các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục, dân lập tại các thị trấn trong huyện nhằm tăng tỉ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường; phấn đấu tỷ lệ huy động đến lớp trong độ tuổi nhà trẻ đạt trên 30%, trên 98% đối với trẻ mẫu giáo, 100% đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

Xác định chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, ngành GD-ĐT địa phương đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao và chuẩn hóa đội ngũ này. Hiện nay, toàn huyện có 1.378 cán bộ, giáo viên, nhân viên; gồm 128 cán bộ quản lí, 405 giáo viên MN, 426 giáo viên tiểu học và 277 giáo viên THCS. Trên 99,7% đội ngũ có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Tuy nhiên, trên thực tế huyện vẫn còn thiểu khoảng 35 giáo viên biên chế cấp TH và THCS. Vậy nên, trong năm học này huyện sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp bổ sung chỉ tiêu biên chế, tổ chức tuyển dụng; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo các cấp. Tiếp tục thực hiện việc điều động biệt phái và tham mưu tinh giảm biên chế giáo viên, nhân viên để đảm bảo sự cân đối, hợp lý về biên chế đội ngũ. Đồng thời với mục tiêu phấn đấu 100% viên đạt chuẩn nghề nghiệp và trên 30% giáo viên đạt danh hiệu dạy giỏi các cấp, ngành Giáo dục sẽ tiến hành rà soát, xây dựng quy hoạch và kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý theo hướng chuẩn hóa về năng lực nghề nghiệp.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo, huyện cũng đã đề ra từng giải pháp cụ thể cho từng cấp học. Đối với giáo dục phổ thông bên cạnh việc thực hiện tốt các chương trình giáo dục theo quy định thì sẽ  chú trọng  vào giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, kỹ năng sống, kỹ năng ngoại ngữ, tin học và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Bảo đảm cho học sinh  có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng được yêu cầu phân luồng mạnh sau cấp học THCS và THPT; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh khá, giỏi các cấp học. 

Đối với GDNN-GDTX tạo thêm nhiều cơ hội cho mọi người được học tập; tập trung đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm nghề nghiệp, có kỷ luật lao động theo hướng ứng dụng thực hành,  đẩy mạnh việc đào tạo nhân lực lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại, nông, lâm nghiệp và nông thôn, từ đó phấn đấu đưa mức tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55%. Riêng đối với cấp học Mầm non đẩy mạnh thực hiện chuyên đề “xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, tập trung giảng dạy theo hướng  đồng hành giúp trẻ em phát triển hoài hoà về thể chất, tình cảm, hiểu biết, thẩm mỹ, hình thành các yếu tố đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị tốt cho trẻ bước vào lớp 1.

Song song với đó là  nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với mục tiêu xây dựng huyện NTM. Hiện nay, huyện đã có 39/52 trường học đạt mức kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 và chuẩn quốc gia mức độ 1 trở lên. Trong năm học 2023-2024, huyện phấn đấu đưa thêm 5 trường học đạt chuẩn, nâng chuẩn 2 trường tiểu học  và 100% trường được công nhận lại sau 5 năm đạt chuẩn. Huyện sẽ tập trung mọi nguồn lực để xây dựng cơ sở vật chất trường học, bổ sung trang thiết bị phục vụ dạy và học, cũng như  hoàn thiện các điều kiện đạt chuẩn theo quy định. UBND huyện đã quyết định phân bổ gần 8 tỷ đồng để nâng cấp các hạng mục thuộc hệ thống trường học trên địa bàn; mặt khác tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, chỉ đạo các trường rà soát lại các tiêu chí và thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường học.

Cùng với các giải pháp nói trên, huyện Vĩnh Linh cũng sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khác như hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác cải cách hành chính đối với lĩnh vực giáo dục đào tạo; đẩy mạnh truyền thông về giáo dục đào tạo, nhất là nâng cao nhận thức và hành động trong triển khai đổi mới căn bản, toàn diện; giao quyền tự chủ và chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản lý giáo dục; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; thực hiện hệ thống giáo dục mở và xây dựng xã hội học tập... Từ đó, hướng tới thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm và từng bước đưa chất lượng GD-ĐT của địa phương ngày càng phát triển, nâng cao.

Phương Nga

Bài viết liên quan