Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khoá VIII năm 2024

Ngày 3/6/2024, Trung tâm Chính trị huyện Vĩnh Linh tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính khoá VIII, năm 2024. Tham gia lớp học có 53 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở trên địa bàn.

Trong thời gian 30 ngày, các học viên sẽ được nghiên cứu và học tập 18 chuyên đề thông qua 295 tiết học, thảo luận, kiểm tra và thi tốt nghiệp. Trong đó bao gồm các chuyên đề như: các vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; những vấn đề cơ bản về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; vấn đề công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Ngoài ra trong quá trình học tập nghiên cứu các chuyên đề các học viên sẽ được cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh trong nước và địa phương.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đề nghị cán bộ, giảng viên và ban cán sự lớp làm tốt công tác quản lý lớp học, quản lý học viên. Đối với các học viên cần xác định rõ ý thức, trách nhiệm khi được lựa chọn cử đi đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị; đồng thời nổ lực khắc phục khó khăn, sắp xế công việc khoa học để tham gia đầy đủ các buổi học, thực hiện nghiêm các quy định của Trung tâm và lớp học đề ra, tích cực trao đổi, thảo luận và nghiên cứu để đạt được kết quả cao nhất.

Thông qua lớp học nhằm nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở.Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kết thúc khoá học, các học viên hoàn thành tốt chương trình sẽ được cấp bằng Sơ cấp lý luận chính trị theo quy định; đây sẽ là cơ sở pháp lý và điều kiện để các cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các lớp lý luận chính trị cấp cao hơn.

Phương Nga

Bài viết liên quan