Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Vĩnh Linh nỗ lực để 100% học sinh tham gia BHYT

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp có hiệu quả của liên ngành Giáo dục và Đào tạo - Y tế- Bảo hiểm xã hội (BHXH), cùng sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ giáo viên, sự đồng thuận của phụ huynh học sinh nên công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh của huyện Vĩnh Linh đạt kết quả tốt. Hệ thống y tế trường học được củng cố, công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh ngày một nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh phát triển một cách toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục.

Học sinh trường PTDT bán trú Tiểu học Vĩnh Khê.

Trước khi bước vào năm học mới, UBND huyện Vĩnh Linh đã ban hành công văn chỉ đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nội dung công tác BHYT học sinh, y tế trường học đến các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa của việc tham gia BHYT nhằm nâng cao nhận thức của phụ huynh. Do đó những năm qua, công tác BHYT học sinh trên địa bàn huyện đạt kết quả đáng khích lệ. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Linh, năm học 2021-2022, toàn huyện có 17.067/17.155 học sinh tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 99,9%, tăng 0,5% so với  năm học 2020 - 2021. Cũng trong năm học này, cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Vĩnh Linh đã kịp thời thẩm định và thanh toán cho hơn 5.220 lượt học sinh khám chữa bệnh với tổng số tiền gần 2,1 tỉ đồng. Trong đó có nhiều trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo điều trị với chi phí dịch vụ kỹ thuật cao được thanh toán kịp thời, góp phần giải quyết khó khăn về tài chính cho gia đình...

Năm học 2022- 2023, huyện Vĩnh Linh phấn đấu 100% học sinh trên địa bàn tham gia BHYT. Để đạt mục tiêu này, UBND huyện Vĩnh Linh chỉ đạo các địa phương, đơn vị và các cơ quan chức năng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân về BHYT cho đối tượng là học sinh; có phương án hỗ trợ mua thẻ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn; bên cạnh đó yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn đảm bảo quyền lợi về khám bệnh, chữa bệnh cho học sinh theo quy định...

Trong đó, UBND huyện giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học nghiêm túc tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%. Đồng thời, giao chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh cho từng trường; đưa chỉ tiêu này vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của mỗi đơn vị trường học. Phối hợp với BHXH huyện và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền về Luật BHYT, hướng dẫn thực hiện công tác BHYT học sinh theo quy định pháp luật Nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện BHYT học sinh tại các trường học, xử lý vi phạm công tác BHYT học sinh và báo cáo kịp thời về UBND huyện.

BHXH huyện Vĩnh Linh chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trường học thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện, kịp thời giải quyết những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện công tác BHYT học sinh. Tăng cường phối hợp với ngành y tế, các cơ sở KCB đảm bảo quyền lợi cho học sinh tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh. Phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT đối với cha mẹ và học sinh để nâng cao nhận thức về BHYT, phát triển đối tượng học sinh tham gia BHYT. Xét duyệt và trích kinh phí thù lao thu BHYT học sinh và kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu kịp thời theo quy định.

UBND huyện cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn đôn đốc, giám sát các trường học về thực hiện BHYT học sinh; chỉ đạo các Hội, Đoàn thể phối hợp với BHXH huyện, Nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT học sinh, có giải pháp phù hợp để vận động học sinh tham gia BHYT đối với những trường học có tỷ lệ học sinh tham gia thấp. Các trường học trên địa bàn huyện phối hợp với cơ quan BHXH huyện tuyên truyền nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật về BHYT nói chung, BHYT nói riêng cho đội ngũ giáo viên, nhân viên của Nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho học sinh.

Đối với các trường học, đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế và tổ chức thực hiện giải pháp mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong học sinh; đảm bảo 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế; 100% học sinh cài đặt và sử dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID năm học 2022 - 2023 và những năm tiếp theo. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tổ chức thu nộp và cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho học sinh, học viên; đưa chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, học viên vào kế hoạch năm học và là một trong những nội dung đánh giá thi đua hàng năm. Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng mục đích, thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu học sinh kịp thời, đầy đủ, đúng quy định Nhà nước.

BHYT học sinh là chính sách an sinh xã hội nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, không vì mục đích lợi nhuận và được thực hiện theo nguyên tắc: “Bảo đảm chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia”. Theo đó, việc thực hiện chính sách BHYT cho học sinh không chỉ đảm bảo cho các em được chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu để yên tâm học tập, mà còn giúp giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình khi các em không may mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo cần chi phí điều trị cao. Từ đó, các em có cơ hội được khám chữa bệnh và được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn, hướng đến sự phát triển toàn diện.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan