Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Khối lượng xử lý chất thải rắn được xử lý khoảng 51,7 tấn/ngày

Theo báo cáo từ UBND huyện Vĩnh Linh, hiện nay tổng chất thải rắn phát sinh trên địa bàn huyện khoảng 53 tấn/ngày đêm. Trong đó, tỷ lệ rác hữu cơ chiếm 60%, tỷ lệ rác vô cơ có thể tái chê chiếm 10% và 30% tỷ lệ rác không thể thu hồi, tái chế. Các hoạt động phát sinh chất thải rắn thường chủ yếu từ hộ gia đình, chợ, trường học, cơ quan, cơ sở kinh doanh.

Hiện nay, ở huyện Vĩnh Linh, tỷ lệ thu gom rác thải ở khu vực thành thị đạt 96% và khu vực nông thôn đạt 94%.

Chất thải rắn sau khi được thu gom được Trung tâm Môi trường - Đô thị Vĩnh Linh vận chuyển về bãi rác tập trung tại tiểu khi 548, xã Vĩnh Chấp. Sau đó, sử dụng hóa chất và chế phẩm sinh học định kỳ 2 lần/tháng phun diệt ruồi, nhặng, hạn chế mùi hôi, làm giảm thể tích rồi tiến hành san ủi, chôn lấp bãi rác. Theo thống kê, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý trung bình 51,7 tấn/ngày.

Khó khăn lớn nhất của Vĩnh Linh đó chính là thiếu nguồn kinh phí để xử lý các bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh. Bên cạnh đó, phương tiện, thiết bị phục vụ trong công tác thu gom, vận chuyển rác còn ít so với nhu cầu thực tế của địa phương. Chính vì vậy, ngoài sự quan tâm tìm phương án xử lý của các cấp, nghành liên quan, người dân địa phương cần nêu cao ý thức trong việc xử lý rác thải để đồng hành với chính quyền cùng chung tay bảo vệ môi trường sinh thái.

Mỹ Hằng

Bài viết liên quan