Chi tiết - Huyện Vĩnh Linh

Năm 2024, Quỹ “Vì người nghèo” phấn đấu đạt trên 1,6 tỷ đồng

Năm 2024, UBMT huyện Vĩnh Linh chủ trương tổ chức đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Qua đó tập trung nguồn để thực hiện Đề án “Huy động nguồn lực thực hiện chính sách hỗ trợ xây mới nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2022- 2026. Cụ thể là hỗ trợ kinh phí để xóa nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo thuộc xã Vĩnh Ô, góp phần đưa xã này về đích nông thôn mới trong năm 2024.

Thời gian phát động đợt cao điểm ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo bắt đầu từ ngày 20/3 đến 18/11/2024 chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 20/3 đến 20/7/2024; Giai đoạn 2 từ 21/7 đến 19/11/2024.

UBMT huyện vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dành ít nhất 2 ngày lương thực tế và người lao động không hưởng lương đóng góp ít nhất 1 ngày công lao động để ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; vận động các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trích quỹ phúc lợi, lợi nhuận hoặc tiết kiệm chi tiêu ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân trực tiếp nhận giúp đỡ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo xã Vĩnh Ô.

Trong năm 2024, Quỹ “Vì người nghèo” cấp huyện và xã, thị trấn phấn đấu đạt trên 1,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này dự kiến hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 50 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương và hỗ trợ 5- 10 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo.

BBT

Bài viết liên quan